Zhotovení kabelových tras v sádrokartonových profilech, instalace kabelů, nových krabic, vypínačů a zásuvek, svítidel, ventilátorů, okruhů pro napájení a řízení plynového kotle, elektroměrového a podružného rozvaděče, televizních rozvodů, datových rozvodu internetu, zvonků, úprava stávající starší instalace v přízemí rodinného domu a další související práce.

Místo realizace: Rodinný dům, Brno