Projekty a revize

Projekty
a revize

Ve většině případů zpracováváme na námi realizované zakázky dokumentaci, cenovou nabídku a po ukončení prací vystavíme revizní zprávu.

Dokumentace obsahuje půdorys, elektro a schématu zapojení rozváděče. Cenová nabídka obsahuje položkový rozpočet prováděných prací a ceny materiálu. V případě realizace zakázky dokumentaci předáme zdarma zákazníkovi. Revizní zpráva je součástí každé realizované zakázky (kromě drobných oprav), vždy je obsažena v cenové nabídce.

Projekty a revize