Zřízení provizorního připojení pro stavbu, vysekání kabelových tras, instalace kabelů, krabic, vypínačů a zásuvek, svítidel, pohybových čidel, ventilátorů,
okruhů pro napájení a řízení plynového kotle, elektroměrového a podružného rozvaděče, televizních rozvodů, datových rozvodu internetu, rozvodů hudby, zvonků a další související práce.

Místo realizace: Rodinný dům, Jinačovice