Demontáž původní elektroinstalace, vysekání kabelových tras, instalace hlavního přívodu do domu, instalace třífázových přívodů do jednotlivých bytů, nové osvětlení a zásuvky ve společných prostorách, okruhy pro napájení a řízení centrálního vytápění, instalace domácích telefonů, instalace chrániček pro rozvody internetu, pevné telefonní linky, kabelové televize, společné antény, montáž a zapojení nového elektroměrového rozvaděče.

V jednotlivých bytech instalace kabelů, krabic, vypínačů a zásuvek, svítidel, ventilátorů, podružných rozvaděčů, televizních rozvodů, datových rozvodu internetu a další související práce.

Místo realizace: Rodinný dům, Brno