Mechanické upevňování a zapojení svorkovnic, jističů, pojistek, stykačů, relé, frekvenčních měničů, řídících prvků pro automatizaci a dalších souvisejících komponentů.